GedHTree HomepageIndex
 George Duke
 b.         
 d.         
 Edward Duke
 b.         
 d.         
 Katherine Barham
 b.         
 d.         
 Talmach Duke
 b.         
 d.         
 Robert Talmach
 b.         
 d.         
 Elizabeth Talmach
 b.         
 d.1704
 
 
 
 Talmach Duke
 b.         
 d.